Zehra İpşiroğlu ☆ TÜRKÇEÇocuk kitaplarıTanıtım

Tanıtım

GERGEDAN OYUNU (öykü)

 Küçüklere her zaman büyüklerin gözünden bakılır. Onlara küçük oldukları ve doğruyu bilenin büyükler olduğu söylenir. Nelerin yapılması ya da yapılmaması gerektiği hep büyükler tarafından emredilir. Peki ya büyükler? Onlar küçüklerin gözünden nasıl görünür?

Gergedan Oyunu işte bu temel üzerine kurulu bir çocuk kitabıdır. Giderek tektipleştirilen öğrenci modeli yerine kendi bildiğini okuyan, kendi düşünceleriyle hareket eden çevresine, okuluna, arkadaşlarına bu gözle bakan bir çocuğun, Zeynep’in hikayesidir. Anneannesiyle birlikte yazdıkları kitapta hayata dair beklentilerini, küçük gözlerle kocaman dünyayı anlamaya çalışan ve onu değiştirmeye kalkışan yüreğiyle gerçek sevgiyi ve mutluluğu simgeleyen bir saflığı içerir.

Gergedan Oyunu aynı zamanda büyüklerin de okuması gereken bir kitaptır. Özellikle ‘Büyüklere Notlar’ bölümü eğitimciler için bir kaynak niteliğinde. Bir kitabın nasıl okunması gerektiğini emreden değil farklı önerilerle bunu değerlendirmeye, tartışmaya açan pedagojik bir çalışma adeta.

Orhan Kemal Öykü Yarışması’nda ödül alan Gergedan Oyunu, hem çocuklara hem de yetişkinlere seslenen özelliğiyle çocuklar için onların günlük yaşantılarına ve sorunlarına eğilen eğlenceli, komik ve düşündürücü bir kitap, büyükler içinse Rıfat Ilgaz’ın ya da Aziz Nesin’in kimi kitabında olduğu gibi tipik bir taşlama...

Dokuz yaşın üstündeki çocuklar ve yetişkinler için

KONUŞAN ÇINAR (roman)

Çocukluk nedir?
Yaşamımızın bitmiş bir kesit mi, geçmişin derianliklerine gömülü anı parçacıkları mı yoksa yaşamımızı yönlendiren varoluşsal bir olgu mu? Çoktan gerilerde bırakmış olduğumuz çocukluk ve ilk gençlik yılları bugün bize ne söylüyor ya da söylemiyor?...

Öyle sanıyorum ki çocukluğun yaşamımızdaki anlamını çıkartmaya çalışan bir soruşturma yapsam, pek çoğumuz belleğimizin derinliklerine gömdüğümüz anı parçacıklarını tıpkı bir yap boz oyunu gibi bütünleştirmeye çalışarak olumlu olumsuz, nostaljik nesnel, dokunaklı komik, duygusal eleştirel bazı şeyler söyleyebileceklerdir. Ama pek azımız çocukluğun bugün bizim için taşıdığı anlamı dile getirebilecektir. Çocukluğun bugünkü davranış biçimimizi, korkularımızı, zaaflarımızı, komplekslerimizi, nevrozlarımızı, ilişkilerimizi ve yaşama bakışımızı nasıl yönlendirdiğini anlatabilecektir. Çünkü sorunları bastırma ve unutma güdüsü düşünemeyeceğimiz denli önemli bir rol oynuyor yaşamımızda. Oysa insanlar çocukluğun yaşamlarında oynadığı olumlu ya da olumsuz rolün gerçekten bilincinde olsalar, yaşadığımız dünya çok farklı olurdu...

Konuşan Çınar'dan on dört yaşında küçük bir kızla, Elif'le birlikte engebeli bir yolda yürüyoruz: Günlük yaşamın sorunları, okul baskısı, korkular... İlk gençlik yıllarına doğru çıktığımız bu yolculuk tüm sorunlara karşın genelde bir umudu dile getiriyor...

Yeter ki Elif'in hüzün, sevinç, başkaldırı dolu sesine kulak verelim....

On yaş üstündeki çocuklar ve yetişkinler için

PİNOKYO KRAL ÜBÜ’NÜN ÜLKESİNDE ( kara mizah oyun)

 İnsan haklarının sürekli olarak çiğnendiği bir toplumda yaşıyoruz. Şiddet, baskı, dayak, soruşturmalar, tutuklamalar yaşamımızın neredeyse doğal bir parçası. Bundan çocuklar ve gençler de paylarını fazlasıyla alıyorlar.. En kötüsü de demokrasinin yeterince kök salamamış olduu otoriter bir yapılanma içinde otoriteyi içselleştirmemiz, baskıyı, dahası şiddeti olağan saymamız. "Pinokyo Kral Übü'nün Ülkesinde" çocuk hakları sorununu ele alan bir kara güldürü. Otoriter bir toplum yapılanması içinde ezilen, horlanan, baskıya uğrayan çocukların sesini gündeme getiriyor. Bu konuya duyarlık gösteren büyük küçük herkese seslenen çarpıcı bir oyun.

Ondört yaş üstündeki gençler ve yetişkinler ve kukla tiyatrocuları için

GELİN ÇOCUKLAR BİRLİKTE DÜŞÜNELİM ( düşünmeyi ve yaratıcılığı geliştirme, eğlenme ve çalışma kitabı)

Çağdaş toplumun temel kavramları: İletişim, çocuğun söz hakkı, kadın-erkek eşitliği, barış, demokrasi, medya, çevre sorunları vb...

Çocuklarımız bunlardan bazılarını okullarda ders olara okuyorlar; ama güncel yaşamlarında hepsiyle iç içeler. Acaba okulda öğrendikleriyle yaşamları arasında bağlantı kurabiliyorlar mı?.

Çağdaş toplumun temel kavramlarını çocuklarımıza duygu algılarını kullanarak düşündüren güncel yaşamlarında karşılaştıkları örneklerle o kavramları yeniden bulgulayarak öğrenmelerini sağlayan  bol görsel malzemeli benzersiz bir yapıt...

Dokuz yaş üstündeki çocuklar ve yetişkinler için

DÜŞ HIRSIZLARINA KARŞI (roman)

Her düş, eğer gökyüzünden yıldızları toplamak gibi uçuk bir düş değilse, doğru anda yaşama geçmeyi bekler. Kimi kez bir düşün yaşama geçmesi yıllarımızı alabilir. Çünkü her düşün kendine göre bir zamanı vardır.

Ama hayal dünyasında, yani masallardaki ve öykülerdeki düşler çok çabuk gerçekleşebilir.

Düş Hırsızlarına Karşı okuyucuları düş tohumlarının yeşerdiği renkli bir dünyaya götürürken, çocuk hakları ve demokrasi gibi kavramlara da çocukların anlayabileceği bir dille açılım getiriyor.

Düş kurmayı düşünmeyi ve gülmeyi seven bütün ‘aykırı’ çocuklar ve büyükler için fantastik bir çocuk romanı...

Dokuz yaşın üstündeki çocuklar ve yetişkinler için

ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HALA HARİKA (mail-roman)

 Aziz Nesin sayısız baskı yapan ünlü mektup/romanı ‚Şimdiki Çocuklar Harika’da birbiriyle mektuplaşan iki ilkokul çocuğunun ağızından yetişkinlerin çocuklara bakışına eleştirel bir yaklaşım getirir. Kitap boyu feodal aile baskısı ve  otoriter okul yapılanmasının  altında ezilen çocukların sesi duyulur. Ne  var ki Aziz Nesin her şeyden önce bir taşlama yazarıdır, amacı bu tür aracılığıyla otoriter ortam ve  koşulları sorgulamaktır.  Mektup roman türünü de kendi düşüncelerini ve eleştirilerini dile getirebileceği bir araç olarak kullanır.Bu açıdan mektuplarda çocukların özgün sesinden çok yazarın sesini duyarız.Çocukluğumdan beri sayısız kez kahkahalarla gülerek okuduğum bu kitabı bugünün çocuklarının ağızından güncelleştirerek yeniden ele alacak olsak, acaba nasıl bir dünya ortaya çıkardı? Günümüz çocuklarını ilgilendiren sorunlar nedir? ‚Şimdiki Çocuklar Harika’nın başkişileri Ahmet ile Zeynep ile günümüz çocukları arasında  ortak olan ve ayrılan noktalar neler? Uzun süredir kafamı kurcalayan bu vb. sorunlar yeni bir mektup roman projesinin oluşmasına yol açtı. Benim  mektup roman tasarımımda da çocuklardan biri kız biri oğlan, ancak farklı sosyal katmalardan geliyorlar. Oğlan feodal  küçük burjuva bir aile yapılanmasının içinde, kız ise aydın bir aileden geliyor. Bu bağlamda dile getirdikleri sorunlar da birbiriyle kimi kez örtüşüyor, kimi kez de ayrılıyor. Bu tasarımda en önemli olgu da mektup roman türünün ciddiye alınarak çocukların bakışının gerçekten yakalanması, onların özgün sesinin dile getirilmesi.

 

 


ileri → Gergedan Oyunu
geri ← Çocuk kitapları
Versiyon 24.03.2011 saat onda 14:40:10