Zehra İpşiroğlu ☆ TÜRKÇEDeneme ve eleştiri kitaplarıNazım Hikmet

Nazım Hikmet

 

Yeşim Aydoğan

 

Nazım Hikmet oyunları üzerine keyifli bir düşünsel Yolculuk

 

„Nazım Hikmet Oyunları’ (Gençler için çalışma ve malzeme kitabı)

 

Zehra İpşiroğlu’nun Papirüs yayınlarında çıkan son  inceleme ve araştırma  kitabı  başlığından da anlaşılacağı gibi öncelikle  gençlere seslenen bir  eğitim kitabı olmaya amaçlıyorsa da, bu amacı  kat kat  aşıyor. Çünkü ‚Nazım Hikmet Oyunları’ kitabı,  kitapta gündeme gelen üç oyun ‚Ferhat ile Şirin’, ‚İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu’ ve ‚Tartüf 59’ üzerine düşünmek ve çalışmak, belki de  bu oyunları oynamak ya da sahnelemek  isteyen herkese sesleniyor. Yalnız içerdiği konuların  ilginçliği  açısından değil deneysel açıdan da çarpıcılığını  koruyan bu üç oyunda Nazım Hikmet’in  modern tiyatronun olanaklarından geniş çapta  yararlandığını görüyoruz.  Gerek oyunların  aşk, yapıcılık, toplumsal sorumluluk; bürokrasi ve kişilik yitimi; otoriter eğilimler ve din sömürüsü gibi  bugün de güncelliğini koruyan konuları, gerek deneysel olana ağırlık veren öncü niteliği  bu oyunları yeni bir gözle okuyup yorumlamaya  bizi neredeyse zorluyor. Bu açıdan bu oyunlar okurmerkezci bir yaklaşımla bugünün gözüyle incelenirken, oyun metinlerinin içerdiği olanaklar da keşfedilmeye çalışılıyor.  Bu bağlamda öncelikle oyun metinleri  üzerinde ayrıntılı bir çözümlemeye gidilerek metinlerin yapısal ve içeriksel  özellikleri üzerinde duruluyor. Böylece  kapsamlı bir dramaturgi çalışmasının ilk aşaması yapılmış oluyor. İkincil olarak  bol görsel malzemeden ve  incelenen oyunu destekleyici başka metinlerden de, örneğin kısa/ kısa öykü, şiir vb. yararlanılarak bu oyunlardan  öğretimde (Örneğin Türkce ya da yazılı anlatım derslerinde) nasıl yararlanılabileceği üzerinde duruluyor. Temel amaç, bu oyunlara ilgi duyanları eğlenceli ve keyifli bir düşünce yolculuğuna çıkarma. Çünkü okuyucu, çalışma ve malzeme kitabında sunulan malzemeyi yoğurmaya çağırılarak  bu oyunlar üzerine  çok yönlü bir  düşünsel bir etkinliğin içine çekiliyor..

 

Kitabın çıkış noktası hep bu oyunların, bugün bize ne söylediği..Bu açıdan kitapta çağdaş bir öğretim anlayışının belkemiğini oluşturan üretici ve yaratıcı yönteme dayandırılarak hazırlanan çeşitli çalışma önerileri, düşündürücü sorular, oyunlar, karşılaştırmalı çalışmalar, hep oyunlarda gündeme gelen toplumsal sorunlar ve adaletsizlikler üzerine  bugünle bağlantı kurarak bugünün açısından düşünmeye yönlendiriyor. Ayrıca her bölümün sonunda yer alan kuramsal yazılarla da sahne tasarımı, sahne yorumu, uyarlama, tiyatro eleştirisi vb. tiyatro kavramları da açımlanıyor.

 

Bu kitap adı üstünde bir çalışma, düşünme ve üretme kitabı. Yazarın da giriş yazısında vurguladığı gibi öğretici bir kitap değil, çünkü hazır bilgiler vermekten ya da yanıtı önceden belli klişe sorular  ve alıştırmalardan  özellikle kaçınıyor. Amacı sadece bazı  ipuçları vererek  düşünsel bir çalışma ve tartışma ortamı yaratmak.  Bu açıdan ‚Nazım Hikmet Oyunları/ Gençler İçin Çalışma ve Malzeme’ kitabı bir ilki  oluşturuyor.

 

Nazım Hikmet’in  yaratıcı bir öğretim çerçevesinde  gençlere tanıtılması öğretimde yeni arayışların gündeme geldiği, öğretmen odaklı ve ezberci bir sisteme karşı çıkıldığı ve özellikle de Türkce ve yazılı ve sözlü anlatım derslerinin nasıl olması gerektiği tartışmaya açıldığı  bir dönemde  özellikle önem kazanıyor. Yürürlükte öğretim sisteminin bozukluğunu artık cümle alım biliyor. Ama  bu sisteme  nasıl karşı çıkılacağını somıut olarak gösteren, bu açıdan da  alternatif arayışlar içinde olan öğretmenlere yol gösteren kitaplar parmakla sayılacak kadar az. Bu açıdan da ‚Nazım Hikmet Oyunları Gençler için  Çalışma ve Malzeme’ kitabının  önemli bir boşluğu doldurduğu söylenebilir.

 

 

 

 

 

 


Versiyon 12.07.2012 saat onda 09:51:27