Zehra İpşiroğlu ☆ TÜRKÇEİmece KitaplarTanıtım

Tanıtım

YARATICI TOPLUM YOLUNDA ÇAĞDAŞ EĞİTİM

(1990)J. Baysal/N. İpşiroğlu/Z. İpşiroğlu/Ş.Ozil. Cem Yayınları, İstanbul.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 1989 yılında kuruldu ve 1991 yılında da ilk yayını ülkemizin hizmetine sundu.Yayınlarımızdaki amacımız bir yandan yaptıklarmızı kalıcı kılmak, bir yandan da ülkemizin çağdaşlaşmasına yardımcı olmaktı. Çağdaşlaşmanın da en önemli adımlardan birinin, hatta ilkinin eğitim olduğu düşüncesiyle Derneğimiz ilk yayınını eğitim konusuna ayırdı.Yaratıcı toplum Yolunda Çağdaş Eğitim adlı ilk kitabımız ülkemizdeki eğitim çıkmazına kalıcı çözüm arıyor. Bunu yaparken çıkış noktası olarak olan'ı değil olması gereken'i seçiyor.Kitap, ülkemizde öğrenmeyi öğreten, disiplinlerarası ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının ilk temellerini atıyor. Kitapta çağdaş eğitim alanında kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer veriliyor. Çağdaş eğitim ilkeleri temelinde sosyal bilimler, sanat vb. alanlarda eğitim konusunu tartışılıyor, çözümler arayor, öneriler getiriliyor.Yaratıcı Toplum Yolunda Çağdaş Eğitimin yazarları, ülkemizin çağdaş bir eğitim anlayışı ve uygulaması için çaba gösteren konusunda uzman bilim kuramcıları ve uygulayıcıları.

ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE SANAT

(1994) Hazırlayanlar: J. Baysal/N. İpşiroğlu/Z. İpşiroğlu/Ş.Ozil. Demet Yayıncılık, İstanbul

Son yıllarda eğitim sistemimizde fen ve sosyal içerikli derslere ağırlık verilerek sanat dersleri geri plana itilmekte, böylece sanatın, boş zamanları değerlendirmenin ötesinde bir yeri olabileceği gözardı edilmekte. Oysa bilim ve teknoloji , düşünme ve sanatla birleştiği oranda bir toplumun ilerlemesini sağlayabilir. Okul öncesinden başlayarak öğretimin her aşamasında sürdürülecek bir sanat eğitimi, öğrencinin kişiliğinin gelişmesinde etkili olabileceği gibi, onun düşünmeyi öğrenmesine de yardımcı olacak ve ona yaratıcılık yollarını açacaktır.Kitabımızda sanatın çağdaş eğitimde neden gerekli olduğu temellendirilerek açıklanıyor ve öğretmenlere, nasıl bir yöntemle ve ne gibi uygulamalarla öğrencinin bu alanlarda gelişmesine katkıda bulunabileceğine ilişkin ip uçları veriliyor.Kitabın çıkış noktası, sanat eğitiminin yeni bir anlayışla, duyu algılarının eğitimi olarak ele alınması ve elverdiğince her derse yayılması.

ÇAĞDAŞ KÜLTÜRÜMÜZ
Olgular – Sorunlar

(1991) Hazırlayanlar: J. Baysal/N. İpşiroğlu/Z. İpşiroğlu/Ş.Ozil. Cem Yayınları, İstanbul

Kitabın Sunuş'unda kitap hakkında şunlar söyleniyor: "Çağdaş Kültürümüz / Olgular – Sorunlar adını taşıyan bu ikinci kitabımızda, kültürü bir bütün olarak alımladığımız için, felsefeden politikaya, hukuktan sanata değin her konuyu ele alan yazılar yer aldı. Amacımız, okuru, kültürün her alanı üzerine düşündürmektir.Kültürel sorunlarla felsefe düzleminde hesaplaşmayı içeren "Düşünme Geleneği" bölümündeki kuramsal yazılar, özel bir okuma dikkati gerektiriyor. "Hukuk Düzeni ve İnsan Hakları", "Bilim ve Eğitim" ve "Politika" bölümleri, somut yaşamdan yola çıkarak çağdaşlaşmayı engelleyen temel etkenleri araştırıyor ve yerine göre öneriler getiriyor. "Sanat ve Kültür" bölümündeki yazılar, çeşitli konularda çağdaşlık bilinci içinden geleneğe bakma (ya da bakamama) sorununu irdeliyor. ...Çıkış noktasını, Türkiye gerçeğine olabildiğince nesnel bir yaklaşım olarak özetleyebileceğimiz bu kitap, düşünen ve okuyup yazan bütün insanlarımıza sesleniyor. Çadaşlaşma yolunda ilk adımın, kendimizi gerçekçi bir gözle değerlendirmek olduğunu düşünüyoruz. En güç koşullarda bile sınırların zorlanabileceğine ve olumlu sonuçlar elde edilebileceğine inanıyoruz. Yeter ki kişi umudunu ve inancını yitirmesin."

ÇOCUK KÜLTÜRÜ

(1997) Hazırlayanlar: N. İpşiroğlu-Z.İpşiroğlu. Mavibulut Yayınları, İstanbul.

Bu kitap, Derneğimiz Beyoğlu Şubesi ileİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümü ve Alman Kültür Merkezi'nin birlikte düzenledikleri çocuk kültürüyle ilgili seminerde sunulan bildirilerden oluşuyor. Almanya ve Türkiye'den bilim adamlarının katıldığı bu seminerin kitabı Beyoğlu Şubemiz tarafından yayına hazırlandı.Kitapta, çocuk edebiyatı, çocuk tiyatrosu, çocuk medyası vb. çocuk kültürüyle ilgili yazılar yer alıyor. Kitap ülkemizde eğitim alanında yapılacak reformlara yönelik olarak "çocuk", "çocuk kültürü" ile ilgilenen herkesin üzerinde düşünmesi gereken temel sorunlara parmak basıyor.

YARATICI OKUMA I – YARATICI OKUMA II

(1997) Hazırlayanlar: N. İpşiroğlu-Z. İpşiroğlu. Özyürek Yayınevi, İstanbul

Yaratıcı Okuma Projesi ana çizgileriyle şöyle açıklanıyor: "Seçilen ilköğretim okullarına on çocuk kitabı verildi ve her okuldan otuz öğrencinin bu kitaplardan birini seçip okuması istendi. Kitaplar okunduktan sonra, her çocuğa üniversite öğrencilerinin bu kitaplar için hazırladıkları dosyalar verildi. Dosyalarda o kitabın konusuyla ilgili düşündürücü, çocuğun kendi yaşamıyla, çevresiyle bağlantı kurmasını sağlayacak sorular yer alıyor ve çocuğun bunları gönlünce (resim, yazı, şiir vb. dilediği gibi) ve öğretmenin yardımı olmaksızın yanıtlaması isteniyordu."

Yaratıcı okuma projesini konusundaki bu iki ciltlik kitabımızın amacı, öğretmenlere yaratıcı okuma uygulamaları yapabilmeleri için örnekler sunmak. Bu amaca yönelik olarak, kitaplarda önce yukarda kısaca değinilen proje anlatılıyor. Bunun ardından çocuklara verilen kitaplara ve dosyalara geçiliyor.

BİR KİTAP HAZIRLIYORUZ

(üçüncü baskı: 2004) Hazırlayanlar: N. İpşiroğlu/Z. İpşiroğlu/Ş.Ozil. ATP Yayınları, İstanbul

Bir Kitap Hazırlıyoruz adlı yayınımızın 2004 yılında üçüncü baskısı yapıldı.9 ile 12 yaşları arasındaki ilköğretim öğrencilerine seslenen bu kitabımızda, öğrencinin ilgisini çekecek şiir, öykü vb. yer alıyor. Öykü ve şiirlerin yanı sıra bir dizi karikatür, resim, çizim vb. pek çok görsel malzeme bulunuyor. Bu kitabın belirtmek istediğimiz en önemli özelliği, bitmemiş olması. Her çocuk bu kitabı okuyarak, resimleyerek, boyayarak, eksik yerlerini tamamlayarak, gerektiğinde kendisi de şiir, öykü yazarak, resim yaparak kendi kitabını oluşturacak. Çocukların tamamladıkları kendi adlarını taşıyan kitaplar, onların kendi yarattıkları özgün kitapları olacak. Bu nedenle kitaba Bir Kitap Hazırlıyoruz adını verdik.Kitabımızın amacı içinde yer alan öykü ve şiirleri öğrencilerle birlikte okumak ve bu okumalardan yola çıkarak farklı düşünceler geliştirmek.

Bir Kitap Hazırlıyoruz ilköğretim programlarında yardımcı ders kitabı olarak kullanılabilecek bir çalışma. Öncelikle öğrencilerin Türkçe derslerine yardımcı olabilecek nitelikler taşıyor. Ayrıca kitabımızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (27/04/2000 tarih 4684 sayılı kararla) ilköğretim okullarında kullanılmak üzere tavsiye edildiğini de belirtelim.

GENÇLER İÇİN
Sorunlar – Çözümler

(ikinci baskı: 2005) Hazırlayanlar: O. Adalı/N. İpşiroğlu/Z. İpşiroğlu/Ş.Ozil. Çınar Yayınları, İstanbulGençler İçin - Sorunlar / Çözümler kitabımızın ikinci baskısı (2005) yapıldı. İlk baskısını 2004 yılında yayımladığımız bu kitabımız 5000 adet basılmış, öncelikle burslu öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılmıştır.Gençler İçin - Sorunlar / Çözümler lise çağındaki gençlere sesleniyor. Eğitimin yalnızca okulda alınmadığı yaşamımızın her anına yayıldığı düşüncesinden yola çıkarak hazırlanan bu kitap gençlere, onların ilgisini çekecek farklı alanlardan yazılar sunuyor. Bu yazılar yolayla gençlerin görme, düşünme, sorgulama yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirme amacını taşıyor. Bunun ötesinde gençlerin çeşitli alanlarda farklı düşüncelerle karşılaşmalarına, kendi düşüncelerini oluşturmalarına, haklarını savunabilmelerine, özgür bireyler olabilmelerine katkı sağlamaya çalışıyor. Kitapta bu amaçla insan hakları, eğitim, sanat, aile, arkadaşlık, ergenlik vb. gençleri ilgilendiren pek çok konu bulunuyor. Bu konularla bağlantılı olarak resim, karikatür vb. zengin bir görsel malzeme de yer alıyor.

Yaratıcı Okuma Dizisi, ÇYDD Beyoğlu Şubesinin beş yıl önce başlattığı Yaratıcı Okuma Projesinin devamıdır. Dizi beş kitaptan oluşmaktadır. Aşağıda adları verilen çocuk edebiyatının değerli yazarları Nazan İpşiroğlu, Sevim Ak, Seza Aksoy, Mavisel Yener, Zehra İpşiroğlu , bu dizi için kitaplar yazdılar, değerli çizerler kitapları resimlediler Biz de ÇYDD olarak bu kitaplar için Yaratıcı Okuma Dosyaları hazırladık. İstedik ki çocuklar bu kitaplarla eşsiz bir okuma ve görme serüveni yaşasınlar ve bu serüvenini yazıya geçirerek saklayabilsinler.

Dizinin amacı:

Öğrencilerin okuduklarından, gördüklerinden zevk almalarını sağlama

Onları edebiyat ve resim sanatıyla tanıştırmak.

Öğrencilerin okuduklarını, gördüklerini daha iyi anlamalarını, okuduklarıyla, gördükleriyle iletişim kurmalarını, okuduklarıyla, gördükleriyle kendi yaşamları arasında bağlar kurmalarını ve kitabın ötesini düşleyerek yeniden üretmelerini sağlamak.

-Edebiyatın değişik türleriyle tanıştırmak

MEB yeni Öğretim Programlarının yapılandırıcı ve öğrenci odaklı eğitim yaklaşımlarına yardımcı olmak

Yazarlar Adları Çizerler Tür Dosya
Sevim Ak Gökte Biri Var Behiç Ak Roman Ayrı çalışma dosyası
Seza K. Aksoy Şişko Patates Ferit Avcı roman Ayrı çalışma dosyası
Zehra İpşiroğlu Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika Gözde Bitir Sındırgı Roman Ayrı çalışma dosyası
Mavisel Yener Şiir Saldım Gökyüzüne Gözde Bitir Sındırgı Şiir Kitap içinde
Nazan İpşiroğlu Resimlerle Konuşalım 15 ünlü ressamın resimleri Resim Kitap içinde

ileri → Çeviriler
geri ← İmece Kitaplar
Versiyon 21.03.2011 saat onda 08:13:55