Zehra İpşiroğlu ☆ TÜRKÇEYazar hakkındaDizin

Dizin

Zehra Ipşiroğlu

Kitapla

Uyumsuz Tiyatroda Gerçekcilik , 2.baskı Mitosboyut 1996.Istanbul 1978, 3 baskı:

Uyumsuz Tiyatroda Gerçekcilik; İstanbul, Mıtosboyut 1993 (Tiyatro)

Düşünme Korkusu, Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme, Istanbul 1987, 4.baskı Papirüs

2002 (Edebiyat) 5.Baskı, Say 2014

Tiyatroda Devrim, Istanbul 1988, 2. baskı Mitosboyut 1995. (Tiyatro)

Eleştirinin Eleştirisi , Istanbul, MitosBoyut 1992, 2. Baskı 1998 (Tiyatro)

Tiyatroda Yeni Arayışlar Istanbul, Düzlem 1992 (Tiyatro)

Tiyatroda Düşünsellik, Dramaturgi Sorunları, Istanbul, MitosBoyut 1995, 2.Baskı  İkarus 2013  (Tiyatro)

Das Nashornspiel, Zürich 1997 (Çocuk romanı)

Gergedan Oyunu, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları 1997, 2.baskı Çınar 2000, 3.baskı E yayın 2007 (Çocuk romanı, taşlama)

Eğitimde Yeni Arayışlar, İstanbul, Adam 1998 (Eğitim)

İkibin Yılına Doğru Tiyatro, Istanbul, Mitos Boyut 1998 (Tiyatro)

Konuşan Çınar, Istanbul Adam. 1998, 3.baskı: E yayınları 2008 (Gençlik Romanı)

Gelin Çocuklar Birlikte Düşünelim, Istanbul, Adam 1999, 3.baskı: Çınar 2006  4 Baskı 2013 (Tudem)(Eğitim, Çocuk kitabı),Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri, Yazın , İstanbul, Papirüs 2000 (Edebiyat)

Nazım Hikmet Oyunları, İstanbul, Papirüs 2003 (Tiyatro)

Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri, Tiyatro, İstanbul, Papirüs 2003 (Tiyatro)

Pinokyo Kral Übü’nün Ülkesinde, İstanbul, Çınar 2003 (Oyun, Karagüldürü)

Bugünden Düne Dünden Bügüne (Nazan İpşiroğlu ile birlikte), İstanbul, Papirüs 2003 (anı)

Yollar, Yerler, Yüzler, İstanbul, Papirüs 2003 (Kısa kısa öykü)

İzler, Orada ve Burada, İstanbul, Çınar 2004 ( Deneme roman)

Şimdiki Çocuklar Hala Harika, İstanbul, Toroslu 2006 (Çocuk romanı)

Yaratıcı Yazma, Yaratıcı Yazmada Yazinsal Metinlerin İşlevi, İstanbul, Morpa 2006 (Edebiyat, Eğitim)

Yaratıcı Yazma; Yaratıcı Yazma Çalışmalarında Gözün İşlevi, İstanbul. Morpa 2008 (Edebiyat, Eğitim)

Yapıcılığın Gücü,Türkan Saylan’la Söyleşiler, İstanbul, Doğan 2006 (Röportaj)

Tiyatroda Kültürlerarası Etkileşim, Mitosboyut 2008 (Tiyatro)

Alamanya, Alamanya, Hückelhoven, Anadolu 2008, iki dilli kitaplar (Oyun)

Özgürlük Yolları, İstanbul, Çınar, 2008 (Röportaj öykü)

Eine Andere Türkei, Frankfurt, Brandes und Apsel 2008 (Deneme)

Wege ins Freie, Hückelhoven, Anadolu 2009 /Röportaj/öykü)

Yüzyıl Sonra Bertolt Brecht, İstanbul, 24 yayınları 2009 (Tiyatro)

Düş Hırsızları, E yayınları, İstanbul, 2009(Çocuk romanı)

Ayaspaşalı Yıllarım, Heyamola yayınları, İstanbul 2010 (Anı)

Gençlere Mektuplar, E yayınları, İstanbul, 2011 (Gençlik)

Aydınlanan Yollar, Kardelen Öyküleri, Cumhuriyet yay. İstanbul 2012 ( röportaj)

Lena, Leyla ve Diğerleri, Mitos, İstanbul, 2013 (oyun)

Gençlerle Diyalog, E Yayınları, İstanbul 2013 (deneme)

Dramaturjiden Sahnelemeye, Tiyatroda Alımlama, Habitus, İstanbul 2014 (tiyatro)

Tabular, Korkular, Kadınlar, E yayın, İstanbul 2015 (deneme)

Dünden Bugüne Bertolt Brecht, Habitus, İstanbul 2016 (tiyatro)

Haneye Tecavüz, E yayın, İstanbul 2016 (belgesel roman)

Mavi Eşek, Doğan, İstanbul 2016 (anı roman)

Memleketimden Kadın Manzaraları 2017 (oyun)

İmece yayınlar:

Çağdaş Türk Yazını, Istanbul, Adam 2001, Üçüncü baskı, Toroslu,2006

Kadınların Gözüyle, Yazmak ve Yaşamak, Cumhuriyet , İstanbul 2013 ( yaşam öyküsü )

(Şeyda Ozil, Jale Baysal, Nazan İpşiroğlu ile birlikte ÇYDD yayınları):

Yaratıcı Toplum Yolunda Çağdaş Eğitimi Istanbul 1989, 2. Auflage 1992, 3. Auflage 1994

Çağdaş Kültürümüz, Istanbul,Cem 1990

Yazma Uğraşı, 1991, 2. Baskı,Cem 1993

Çağdaş Eğitimde Sanat, Cem 1992

Şeyda Ozil, Nazan İpşiroğlu’yla ile birlikte:

Bir Kitap Hazırlıyoruz, Papirüs 2000

Gençler İçin, Okuma kitabı, Çınar 2004

Fakiye Özsoysal ile birlikte:

Yazma Uğraşı, Yaratıcı Yazma, Essen 2002

Lust am Schreıben (iki dilli), Essen 2002

Nazan İpşiroğlu ile birlikte:

Çocuk Kültürü, İstanbul, Mavibulut,1997

Yaratici Okuma Istanbul, Özdilek, 2000

Düşlerin Renkleri (Nazan Ipşiroğlu’yla beraber), Hückelhoven, Anadolu 2008,iki dilli kitaplar (eğitim)

Nazan İpşiroğlu, Şeyda Ozil ve Oya Adalı ile Birlikte:

Yaratıcı Okuma dizisi, beş çocuk kitabı, İstanbul, Toroslu.2006

Çeviriler:

Friedrich Dürrenmatt, Yargıç ve Celladı, İnkilap 1987, 3.baskı İşbankası 2006

Max Frisch, Biyografi, Cem 1992

Vaclav Havel, Bildirim, Cem 1992, Mitos 2015

Ibsen, İki Oyun, Brand, İşbankası PerGynt 2006


Versiyon 29.08.2017 saat onda 19:32:26